Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs 2012-2013
(Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs 2012-2013)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Seminari que es fa a l'ICE de St. Pau sobre CREACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC AMB EINES DIGITALS.Curs 2011-2012

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key