Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs 2011-2012
(Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs 2011-2012)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Seminari que es fa a l'ICE de St. Pau sobre CREACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC AMB EINES DIGITALS.Curs 2011-2012

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key