Escola Joan Coromines. Curs 2010-2011
(Escola Joan Cor)

Seminari de Coordinació de Cicle d'Educació Primària de Cerdanyila del Vallès. Curs 2010-2011