Generem una caixa d'eines pedagògiques
(CaixaEines)

Crear un espai experimental per generar entre tots una caixa d'eines pedagògiques que permetin que l'alumne trobi sentit al seu aprenentatge i que facilitin la transmissió de coneixement entre mestres i alumnes.