Courses 
Anna 1. Curs 2012-2013
Anna 2. Curs 2012-2013
Anna 3. Curs 2012-2013
Carmina 1. Curs 2012-2013
Carmina 2. Curs 2012-2013
Carmina 3. Curs 2012-2013
Escoles Magnet. Eduard Marquina-Concepció Arenal
Competència matemàtica per comprendre el món. Consorci BCN. Curs 2012-2013
Marga 1. Curs 2012-2013
Marga 2. Curs 2012-2013
Marga 3. Curs 2012-2013
Maria 1. Curs 2012-2013Information
Maria 2. Curs 2012-2013Information
Maria 3. Curs 2012-2013Information
Maria D 1. Curs 2012-2013
Maria D 2. Curs 2012-2013
Maria D 3. Curs 2012-2013