Oferta de formació pròpia de l'ICE. Curs 2012-2013
Sub-categories
Varis 2012-2013
Estratègies d'epais d'aprenentatge amb Moodle. Curs 2012-2013.

Courses 
Propostes de treball per a l'aula digital. Curs 2012-2013Information
Fer ciències per comprendre i actuar en el món. Curs 2012-2013Information
Aprendre a escriure a l'educació obligatòria: Una proposta fonamentada en la recerca i les pràctiques reeixides d'aula. Curs 2012-2013Information
Seminario: Leemos en pareja. Chile. Curs 2012-13Information
Aplicacions educatives de Google Apps. Curs 2012-2013.Information
Competència matemàtica per comprendre el món. Curs 2012-2013. Information
El desplegament i la coordinació del currículum per competències. Curs 2012-2013. ICE-UABThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Xarxa d'observatoris astronòmics escolars. 2011-2012-2013Information
Curs 2012-2013. Utillització de la plataforma Moodle a l'aula de CiènciesThis course requires an enrolment keyInformation
Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs 2012-2013This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Teatre i Educació. Curs 2012-2013Information
Competència matemàtica per comprendre el món. Terrassa Curs 2012-2013
El desplegament i la coordinació del currículum per competències. Còpia de provesThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation