Sub-categories
Utilització de la plataforma Moodle a l'aula de Ciències
Estratègies d'espais d'aprenentatge cooperatiu amb Moodle. Espais de Pràctiques per l'alumnat. Curs 2011-2012

Courses 
Els currículums de llengua i literatura i la programació d’activitats d’aulaThis course allows guest users to enterInformation
Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs 2011-2012This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Les TIC a l'aula de Clàssiques. Curs 2011-2012
Estratègies de treball cooperatiu en el marc de l'aula digital. Curs 2011-2012.Information
El desplegament i la coordinació del currículum per competències. Curs 2011-2012This course requires an enrolment keyInformation
Internet a l'aula. Curs 2011-2012Information
Creem i compartim coneixement amb les eines de la web 2.0 aplicades a l'acció educativa. 2011-2012Information
2011-2012. La competència digital: Comunicar-se, relacionar-se i col.laborar en entorns digitalsThis course requires an enrolment keyInformation
Estratègies d'espais d'aprenentatge cooperatiu amb Moodle. Curs 2011-2012.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Excel avançat per a cicles formatius. Curs 2011-2012This course requires an enrolment keyInformation
Teatre i Educació. Curs 2011-2012Information