Sub-categories
Estratègies d'espais d'aprenentatge cooperatiu amb Moodle. Espais de Pràctiques per l'alumnat

Courses 
II Jornada per a professorat de Llengua i LiteraturaThis course allows guest users to enterInformation
L'aprenentatge basat en problemes (ABP-PBL). Curs 2010-2011Information
Ús dels recursos digitals a l'aula de Clàssiques. Curs 2010-2011This course allows guest users to enterInformation
Internet com a eina didàctica. Curs 2010-2011Information
2010-2011. La competència digital: Comunicar-se, relacionar-se i col.laborar en entorns digitalsThis course requires an enrolment keyInformation
Estratègies de Treball Cooperatiu en el Marc del Projecte EduCAT 1x1 (ICE-UAB). Curs 2010-2011This course allows guest users to enterInformation
Estratègies de Treball Cooperatiu en el Marc del Projecte EduCAT 1x1 (ICE-UAB). EsborranyThis course allows guest users to enterInformation
Estratègies de treball cooperatiu en el marc del Projecte EduCat1x1. RecursosThis course allows guest users to enterInformation
Eines TIC per al treball a l'aula digital (EDUCAT1x1) Google appsThis course allows guest users to enterInformation
Eines TIC per al treball a l'aula digital (EDUCAT1x1) Imatge i soThis course allows guest users to enterInformation
Eines TIC per al treball a l'aula digital (EDUCAT1x1) Sessió Inicial: els PLE/PLNThis course allows guest users to enterInformation
Elaboració de material didàctic amb eines informàtiques. Curs 2010-2011This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation