Cursos 
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Bages/Berguedà. Curs 2007-2008 Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 1 i 2 - A. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 1 i 2 - B. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 1 i 2 - C. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 3. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 4. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelonès Nord. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Maresme 1. Curs 2007-2008 Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Maresme 2. Curs 2007-2008 Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Vallès Occidental 1. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Vallès Occidental 2. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Vallès Occidental 3. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Vallès Occidental 4. Curs 2007-2008 Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Vallès Occidental 5. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Vallès Occidental 6. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació