Courses 
Internet com a eina didàctica. Curs 2007-2008This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Elaboració de material didàctic amb eines informàtiques i telemàtiques. Curs 2007-2008This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Instruments, artefactes, signes que ens ajuden a comunicar i comprendre ideesThis course allows guest users to enterInformation
Conversar per comprendreThis course allows guest users to enterInformation
Generem una caixa d'eines pedagògiquesInformation
Iniciació als programes de semi-immersió en aules inclusives. Curs 2007-2008This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Anglès. Elaboració d'estratègies interactives (en llengua anglesa)This course requires an enrolment keyInformation
Curs semipresencial d'actualització pedagògica per a professorat d'alemany. Curs 2007-2008This course requires an enrolment keyInformation
Eines i recursos disponibles a la ciutat per a treballar l'Astronomia a l'escola. Curs 2007-2008This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
L'Aprenentatge Productiu. Curs 2006-2007This course requires an enrolment keyInformation
Seminari de Llengua. La gramàtica possible i la gramàtica desitjable. Vells i nous reptes del professorat de secundària. Curs 2006-2007This course allows guest users to enterInformation
Seminari per a professorat novell. Curs 2006-2007This course requires an enrolment keyInformation
TIC i llengua a secundàriaThis course requires an enrolment keyInformation
Seminari per a professorat novell: Eines per a l'acció docent. Juliol 2008.Information