Cursos 
Internet com a eina didàctica. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Elaboració de material didàctic amb eines informàtiques i telemàtiques. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Instruments, artefactes, signes que ens ajuden a comunicar i comprendre ideesAquest curs permet entrar als usuaris visitantsInformació
Conversar per comprendreAquest curs permet entrar als usuaris visitantsInformació
Generem una caixa d'eines pedagògiquesInformació
Iniciació als programes de semi-immersió en aules inclusives. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Anglès. Elaboració d'estratègies interactives (en llengua anglesa)Aquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Curs semipresencial d'actualització pedagògica per a professorat d'alemany. Curs 2007-2008Aquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Eines i recursos disponibles a la ciutat per a treballar l'Astronomia a l'escola. Curs 2007-2008Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
L'Aprenentatge Productiu. Curs 2006-2007Aquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Seminari de Llengua. La gramàtica possible i la gramàtica desitjable. Vells i nous reptes del professorat de secundària. Curs 2006-2007Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsInformació
Seminari per a professorat novell. Curs 2006-2007Aquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
TIC i llengua a secundàriaAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
Seminari per a professorat novell: Eines per a l'acció docent. Juliol 2008.Informació